« Tillbaka

Berghamn

Berghamn

Det gamla fiskehemmanet Västerby på norra stranden av ön Berghamn i Skärgårdshavets nationalpark är som ett fragment av gångna tiders skärgårdslandskap. På Berghamn vårdas kulturlandskapet, och i Västerby gårds strandbodar finns en utställning om fiskares liv och leverne. Det finns guider på Västerby på sommaren. Utställningen i strandbodarna är öppen dagligen, där är fritt inträde.
Till Berghamn finns det regelbunden förbindelsebåtstrafik från Kirjais och Pärnäs, Finferries (finferries.fi). När du rör dig med det anslutande fartyget kan du göra en fantastisk dagstur till ön i några timmar.
I Västerby fiskehemmans omgivning finns det två naturstigar. De berättar om växterna och djuren samt om den tidigare bosättningen och om dagens verksamhet på denna vackra holme. Naturstigarna är ca 2 km långa och startar från Västerby fiskehemman.
Man kan tälta på Västerby fiskehemmans gårdsplan. För skydd mot fästingarna rekommenderas användning av innertält! Det finns eldplats och torrtoalett nära stranden.

Allemansrätten gäller inte i sin helhet i naturskyddsområden. Kontrollera alltid utflyktsmålets regler före utflykten.

Nationalparkerna är naturskyddsområden, som har en viktig uppgift i att trygga naturens mångfald samt att ge människor möjlighet att njuta och koppla av i naturen på naturskyddets villkor. Forststyrelsen sköter alla nationalparker i Finland.

Bilder
Kaksi retkeilijää kivisellä rannalla.Nainen seisoo puisella riippusillalla ja katsoo maisemaa. Ympärillä kalliota ja puustoa. Kauempana siintää meri. A woman stands on a wooden suspension bridge and looks at the landscape. Rocks and trees all around. In the distance is the sea.Iso laiva lähestyy laituria. Laiturilla laivaa odottaa kaksi ihmistä.   A big ship approaches the pier. Two people are waiting for the ship at the pier.  Ett stort skepp närmar sig bryggan. Två personer väntar på fartyget vid bryggan.Kallion päällä kaksi valkoiseksi maalattua kiveä päällekkäin. Takana siintää kylään kuuluvia rakennuksia. In the right foreground, on top of a rock, two white painted stones on top of each other. Nainen seisoo puisella riippusillalla ja katsoo maisemaa. Ympärillä kalliota ja puustoa. Kauempana siintää meri. A woman stands on a wooden suspension bridge and looks at the landscape. Rocks and trees all around. In the distance is the sea.Oikealla etualalla kukkiva ruusupensas. Sen takana puinen punainen aita ja aitauksen sisällä iso valkoinen puutalo. A blooming rose bush in the right foreground. Behind it, a wooden red fence and inside the fence a big white wooden house.  Kaksi lehmää laiduntaa rannan tuntumassa. Lehmien edessä on puu.   Two cows graze near the beach. There is a tree in front of the cows.  Två kor betar nära stranden. Det står ett träd framför korna.
×
1/7
Kaksi retkeilijää kivisellä rannalla.
2/7
Nainen seisoo puisella riippusillalla ja katsoo maisemaa. Ympärillä kalliota ja puustoa. Kauempana siintää meri. A woman stands on a wooden suspension bridge and looks at the landscape. Rocks and trees all around. In the distance is the sea.
3/7
Iso laiva lähestyy laituria. Laiturilla laivaa odottaa kaksi ihmistä.   A big ship approaches the pier. Two people are waiting for the ship at the pier.  Ett stort skepp närmar sig bryggan. Två personer väntar på fartyget vid bryggan.
4/7
Kallion päällä kaksi valkoiseksi maalattua kiveä päällekkäin. Takana siintää kylään kuuluvia rakennuksia. In the right foreground, on top of a rock, two white painted stones on top of each other.
5/7
Nainen seisoo puisella riippusillalla ja katsoo maisemaa. Ympärillä kalliota ja puustoa. Kauempana siintää meri. A woman stands on a wooden suspension bridge and looks at the landscape. Rocks and trees all around. In the distance is the sea.
6/7
Oikealla etualalla kukkiva ruusupensas. Sen takana puinen punainen aita ja aitauksen sisällä iso valkoinen puutalo. A blooming rose bush in the right foreground. Behind it, a wooden red fence and inside the fence a big white wooden house.
7/7
Kaksi lehmää laiduntaa rannan tuntumassa. Lehmien edessä on puu.   Two cows graze near the beach. There is a tree in front of the cows.  Två kor betar nära stranden. Det står ett träd framför korna.